Privacyverklaring

Sluiten

Algemeen

De individuele digitale ‘koffer vol herinneringen’ (levensverhaal) komt tot stand door een overeenkomst tussen Suitcase of Memories en haar klant(en). Een klant sluit met Suitcase of Memories een overeenkomst, waarmee de klant naar eigen inzicht een digitale ‘koffer vol herinneringen (levensverhaal) kan aanmaken met informatie en bestanden van herinneringen aan  zichzelf of die aan een dierbare.

Suitcase of Memories is te bereiken via
info@suitcaseofmemories.nl of per adres: Beatlesstraat 33, 6663 GS Lent.

Suitcase of Memories biedt een digitale platform aan waarin de klant naar eigen inzicht een ‘koffer vol herinneringen’ kan vullen. Suitcase of Memories heeft verder geen bemoeienis met de inhoud van de digitale koffer van de klant.

Bezoekgegevens

Op de site van Suitcase of Memories, www.suitcaseofmemories.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina´s of de aangeboden diensten, met als doel de inrichting van de site te optimaliseren en de werking van de website mogelijk te maken. Daartoe gebruikt deze website cookies of andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen, waarmee bijvoorbeeld op uw computer wordt onthouden met welk wachtwoord en e-mailadres u de laatste keer heeft ingelogd.

Suitcase of Memories zal geen gegevens van klanten en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties of personen.

Voor websites die u bezoekt via een link op www.suitcaseofmemories.nl kunnen andere privacyregels gelden. Indien u op deze andere websites uw gegevens achterlaat, is Suitcase of Memories niet verantwoordelijk voor de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan. Raadpleeg daarvoor de Privacyverklaring van de desbetreffende website.

Klantgegevens

Bij het aangaan van een overeenkomst met Suitcase of Memories ten behoeve van het maken van een digitale ‘koffer vol herinneringen’, dient de aspirant klant zijn voor- en achternaam, adresgegevens, naam van degene van wie de koffer vol herinneringen wordt gemaakt en e-mailadres op te geven. De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd, met uitzondering van de gegevens die de klant zelf op zijn persoonlijke pagina’s of websites plaatst.

Deze niet-openbare gegevens worden door Suitcase of Memories niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Suitcase of Memories verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Suitcase
maken
Inloggen Contact Hoe werkt het? Cadeaubon Voorbeeld levensverhaal
Ieder mens heeft zijn eigen unieke levens-verhaal. Foto's, herin-neringen, muziek, die niet vergeten mogen worden.

Suitcase of Memories

biedt u de mogelijkheid om een 'koffer vol herinneringen' te vullen en te delen.
Lees meer ...