Voor wie?

Sluiten
Suitcase of Memories, voor wie?
Voor alle mensen geldt dat zij gezien en gehoord willen worden. Ieder mens heeft zijn unieke levensverhaal. Foto’s, muziek, herinneringen die niet vergeten mogen worden. Voor het maken van een suitcase is het van belang dat de maker enige kennis heeft van digitale fotografie (het inscannen van oude foto’s) en internet (filmpjes uploaden op Youtube en invoegen in het levensverhaal). De gebruiksaanwijzing spreekt voor zich.

Familieleden en vrienden
De keuze om het levensverhaal vast te gaan leggen, is meestal afkomstig van (klein)kinderen en andere familieleden. Die willen het verhaal van hun (groot)ouders weten. Het is een feest van herkenning voor familieleden en vrienden om het verhaal van een dierbare te lezen. Vooral als er filmpjes in staan waarin de hoofdpersoon zelf te zien en te horen is. Een cadeau voor de toekomst.

Professionals 
Suitcase of Memories is ook te gebruiken als werkvorm voor dagbesteding in de zorg. Voor bijvoorbeeld senioren of voor mensen met een beperking. De volgende betekenissen worden toegekend aan het gebruik van levensverhalen in de zorg:
  • Men leert iemand (beter) kennen.
  • Het is een aangename activiteit om samen te doen; het activeert mensen.
  • Iemands verleden wordt zichtbaar en voelbaar.
  • Zingeving en betekenisverlening; ik ben iemand.
  • Het stimuleert contact met familieleden.

Vrijwilligers
Een andere toepassing van Suitcase of Memories is om vrijwilligers in te schakelen om het levensverhaal op te tekenen tijdens huisbezoeken. Het contact krijgt hierdoor meer diepgang; iets voor beide partijen om naar uit te kijken. 

Scholieren
In het kader van maatschappelijke stage leveren leerlingen in het voorgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Voor leerlingen is het leuk om met Suitcase of Memories te werken omdat het een eigentijds digitaal platform is waar het levensverhaal in gezet kan worden met foto’s en youtube-filmpjes. De Zwolse Omroep Organisatie heeft hier een artikel aan gewijd:


Herinneringen voor later, maak ze nu!
Suitcase
maken
Inloggen Contact Hoe werkt het? Cadeaubon Voorbeeld levensverhaal
Ieder mens heeft zijn eigen unieke levens-verhaal. Foto's, herin-neringen, muziek, die niet vergeten mogen worden.

Suitcase of Memories

biedt u de mogelijkheid om een 'koffer vol herinneringen' te vullen en te delen.
Lees meer ...